دانش آموزی و کنکور
ریاضی نهم
مدرس: مجید حقی مجید حقی
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 30 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
هفتم، حجم ۱
مدرس: مجید حقی
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 25 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
ریاضی هفتم، جذر
مدرس: مجید حقی
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 20 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
ریاضی هفتم، توان
مدرس: مجید حقی
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 41 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
فیزیک کنکور-مباحث پایه
مدرس: فرهاد هندی
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 0 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
علوم
مدرس: شمس هشتم
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 0 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس عربی دهم
مدرس: ابوالفضل مرادی سیا
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 25 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
شیمی هشتم
مدرس: آزیتا سلیمیان
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
برگزاری کلاس آنلاین و کسب درآمد
رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی