ریاضی
برگی از ریاضی عمومی 2
مدرس: محمد امیری انجمن علمی ریاضی د
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 45 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
وبینار آموزش آنلاین Ma
مدرس: محمد امیری انجمن علمی ریاضی د
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 30 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
سیستم برگزاری کلاس و وبینار
با هدیه رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی