کامپیوتر
آموزش تنظیم مودم
مدرس: امیر مرتضی سعیدی
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کامیپوتر مبتدی تا حرفه
مدرس: محمد جواد صادقی
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
آموزش کامپیوتر از مبتد
مدرس: محمد جواد صادقی
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
آموزش کامپیوتر از مبتد
مدرس: محمد جواد صادقی
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 0 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
us
مدرس: فاطمه بهاردوست
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 5 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
آموزش راینو در معماری
مدرس: بهادر رحمت بهادر رحمت
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 6 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس آموزش زبان برنامه
مدرس: شایان شیرازی اموزشگاه مهرنگار
تهران خیابان ولیعص شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
برگزاری کلاس آنلاین و کسب درآمد
رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی