آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت چهارم) : همانگونه که در جلسات قبل اموز...

ادامه ی مطلب
ثبت نام کلاس زیست کنکور : باتوجه به اهمیت بالای کنکور که می تواند اینده افراد را مشخص کند ، ثبت نام در کلاس های م...

ادامه ی مطلب
ثبت نام کلاس در کلاس من : با نام و یاد خدا . ضمن عرض سلام خدمت همه عزیزان و دانش اموزان و داشجویان محترم در این مط...

ادامه ی مطلب
اموزش شیمی دوازدهم :فصل دوم شیمی دوازدهم | اسایش و رفاه در پناه شیمی :با توجه به استقبال زیاد از اموزش شیمی در سا...

ادامه ی مطلب
آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت سوم):در ادامه اموزش دینامیک ، کل...

ادامه ی مطلب
آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت دوم) : در ادامه اموزش دینامیک فی...

ادامه ی مطلب
آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم : با عرض درود خدمت همه دوازدهمی های ع...

ادامه ی مطلب
آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت هفتم) : ملکول های اطلاعاتی : در ادامه اموزش فصل اول ز...

ادامه ی مطلب
آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت ششم) : ملکول های اطلاعاتی : در این قسمت کلاس من قصد دا...

ادامه ی مطلب
آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت پنجم) : ملکول های اطلاعاتی : در ادامه اموزش فصل اول ز...

ادامه ی مطلب
آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت چهارم) : ملکول های اطلاعاتی :در ادامه قسمت قبل در این...

ادامه ی مطلب
آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت سوم) : ملکول های اطلاعاتی : در ادامه اموزش فصل اول زی...

ادامه ی مطلب
× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی