رسانه
تولید محتوا با تلفن هم
مدرس: ابوالفضل قطب الدین نوآوران امیر رسانه
یزد - آزادشهر - بع پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
تولید محتوا با تلفن هم
مدرس: فاطمه خراسانی نوآوران امیر رسانه
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 25 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
آشنایی با سواد رسانه ا
مدرس: ابوالفضل قطب الدین نوآوران امیر رسانه
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 15 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
سیستم برگزاری کلاس و وبینار
با هدیه رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی