رسانه
آموزش خبرنگاران پایگاه
مدرس: ابوالفضل هاشمی ابوالفضل هاشمی
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 140 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
نقش نو
مدرس: نقش نو تبریز
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 25 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
تست
مدرس: تست کلاس علی کریم علی کریم زاده
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 300 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
آموزش css و html
مدرس: علی جهان بین
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 1 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
تولید محتوا با تلفن هم
مدرس: ابوالفضل قطب الدین نوآوران امیر رسانه
یزد - آزادشهر - بع دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
تولید محتوا با تلفن هم
مدرس: فاطمه خراسانی نوآوران امیر رسانه
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 25 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
آشنایی با سواد رسانه ا
مدرس: ابوالفضل قطب الدین نوآوران امیر رسانه
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
ظرفیت کل : 15 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
برگزاری کلاس آنلاین و کسب درآمد
رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی