مکانیک
وبينار تخصصي شبيه سازي
مدرس: سعيده دودی سعيده دودي
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
تست
مدرس: اموزشگاه پردیس
سبسیبسیب یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 0 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس اموزش گمبیت - دور
مدرس: ایدین صادقی اموزشگاه عدل
تهران -خیابان شریع یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 20 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس آموزش انسیس فلوئن
مدرس: آیدین سلحشوری اموزشگاه عدل
تهران -خیابان شریع یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 20 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس اموزش زبان
مدرس: اموزشگاه عدل
خیابان انقلاب کوچه یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 200 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
سیستم برگزاری کلاس و وبینار
با هدیه رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی