مکانیک
کلاس اموزش گمبیت - دور
مدرس: احمد رضا الهی اموزشگاه عدل
تهران -خیابان شریع چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت کل : 20 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس آموزش انسیس فلوئن
مدرس: احمدرضا الهی اموزشگاه عدل
تهران -خیابان شریع چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت کل : 20 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کلاس اموزش زبان
مدرس: علی احمدی اموزشگاه عدل
خیابان انقلاب کوچه چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت کل : 200 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی