توسعه فردی و اجتماعی
هدف گذاری پیشرفته
مدرس: فاطمه خراسانی
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 10 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
فن بیان و اعتماد به نف
مدرس: محمد منشی زاده محمد منشی زاده
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 15 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
مهندسی روابط
مدرس: مهدی مهراب یزدی
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 20 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کارکرد مغز و روشهای یا
مدرس: مهدی مهراب یزدی
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 0 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
کارکرد مغز و روش های ی
مدرس: مهدی مهراب یزدی مهدی مهراب یزدی
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
ظرفیت کل : 240 نفر ظرفیت مانده : 0 نفر
ظرفیت تکمیل - مشاهده کلاس و اضافه به علاقه‌‌مندی
سیستم برگزاری کلاس و وبینار
با هدیه رایگان
× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
رسانه زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی