آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت هشتم)

آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت هشتم)

آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت هشتم):در ادامه اموزش مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم در این قسمت همراه شما هستیم تا ابتدا به نیروی کشسانی فنر بپردازیم و در ادامه ان نیروی کشش نخ را برسی کنیم. با کلاس من همراه باشید و تمامی نظرات خود را برای ما ارسال کنید. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.برای مشاهده مطالب بیشتر مبحث دینامیک می توانید هم اکنون با دنبال کردن هشتگ مربوط به فیزیک دوازدهم تمامی مطالب را مشاهده نمایید.

نیروی کشسانی فنرآموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت هشتم)

نیرویی که فنر کشیده شده و یا متراکم شده به جسم متصل به ان وارد می سازد. این نیرو نیروی کشسانی فنر می باشد.برای محاسبه این نیرو بایست میزان جابجایی را در ضریب ثابت فنر ضرب نمود. ثابت فنر یکی از مشخصات فنر بوده و به شکل ، تعداد حلقه ، ضخامت فنر و ساختار فنر بستگی دارد. به ضریب ثابت فنر نیز توجه کنید.آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت هشتم)

در مسائل مربوط به کشسانی فنر چند نوع سوال توانایی طرح کردن خواهد داشت. یکی از مثال هایی که می توان در این حیطه برای شما اورد ، اویزان کردن جسم از فنر اوزان شده است که با دادن اطلاعاتی نظیر تغییر کردن طول فنر از شما ضریب ثابت فنر را خواهند پرسید و یا طول عادی فنر را از شما جویا خواهند شد. دیگر سوالاتی که در این باب طراحی شده است ، سوالات نموداری نیز در این مبحث توانایی مطرح شدن را دارند. به گونه ای که نیرو و تغیر طول را روی نمودار نشان خواهند داد.

مثال : اگر وزنه ای 5 کیلوگرمی را به فنر اویز کنیم ، طول فنر 15 سانت خواهد شد. اما وقتی وزنه ای 8 کیلو گرمی را به فنر اویزان کنیم ، فنر طول فنر به 18 سانتی متر افزایش می یابد. طول عادی و ضریب ثابت فنر را محاسبه کنید.

نیروی کشش نخآموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت هشتم)

به نیرویی که به نخ پاره شده وارد شود به شرطی که سیستم حالت قبل خود را حفظ کرده باشد. توجه داشته باشیم که نخ نیرویی کششی ایجاد می کند و نمی تواند نیروی فشاری ایجاد کند.نیروی کشش نخ را با نماد T نشان می دهیم.شکل نخ زمانی که نخ بدون جرم در نظر گرفته شود ، هیچ تاثیریدر تغییر نیروی کششی ندارد و کشش نخ در تمام نقاطش یکسان است.

مثال : اگر یک ظرفی پر از مواد مختلف را با طنابی سبک به طرف بالا بکشانیم ، در حالی که شتاب رو به بالای ظرف 2 متر بر مجذور ثانیه باشد ، نیروی کشش طناب را محاسبه کنید.

 

× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی