آموزش زيست دوازدهم،فصل فناوري زيستي، گفتار دوم( فناوري مهندسي پروتئين و بافت، بخش اول)

آموزش زيست دوازدهم،فصل فناوري زيستي، گفتار دوم( فناوري مهندسي پروتئين و بافت، بخش اول)

آموزش زيست دوازدهم،فصل فناوري زيستي، گفتار دوم( فناوري مهندسي پروتئين و بافت، بخش اول):با یک سری دیگر از اموزش های زیست همراه شما هستیم. کلاس من سعی دارد تا بهترین اموزش ها را برای شما ارائه نماید .همراه ما باشید.شيوه هاي جديد و نو، امكان به وجود امدن تغييرات مطلوب و دلخواه را در توالي اسيد هاي امينه ي يك پروتئين، فراهم نموده است. پس مي توان از اين روش ها به منظور ايجاد تغيير در خصوصيات و ويژگي هاي يك پروتئين و هم چنين بهبود عملكرد ان پروتئين بهره مند شد.

مهندسی پروتئینآموزش زيست دوازدهم،فصل فناوري زيستي، گفتار دوم( فناوري مهندسي پروتئين و بافت، بخش اول)

تعريف مهندسي پروتئين: به معني ايجاد تغييراتي در پروتئين ها و هم چنين به وجود اوردن ويژگي هايي جديد در ان ها براي دسترسي به پروتئين هايي با عملكرد بهتر( بهبود عملكرد).حال تغييرات پروتئين به دو دسته تقسيم بندي مي شود.1- تغييرات جزيي، 2- تغييرات كلي يا عمده، كه در ادامه هر دو ي ان را براي شما توضيح خواهيم داد.
تغييرات جزيي، يعني ايجاد تغيير در يك يا چند اسيد امينه ي يك پروتئين در مقايسه با پروتئين قبلي و طبيعي. تغييرات كلي يا عمده، همان طور كه از اسم ان نيز پيداست، گسترده تر است و مي تواند به شيوه هاي گوناگوني باشد مثل برداشتن بخشي از ژن يه پروتئين و يا تركيب كردن قسمت هايي از ژن هاي پروتئين هاي مختلف باشد. نكته: ايجاد تغيير در توالي اسيد امينه ها، موجب تغيير در شكل فضايي مولكول هاي پروتئيني نيز مي شود كه اين تغيير شكل فضايي به نوبه ي خود باعث تغيير در عملكرد پروتئين نيز مي شود.

آموزش زيست دوازدهم،فصل فناوري زيستي، گفتار دوم( فناوري مهندسي پروتئين و بافت، بخش اول)اهداف ساخت پروتئین تغییر شکل یافته

حال مي خواهيم هدف از ساختن پروتئين هاي تغيير يافته را بررسي كنيم. ساختن پروتئين هاي تغيير يافته اي از اين قبيل كاربرد هاي و اهداف متفاوتي مي تواند داشته باشد. براي مثال كاربرد هايي چون درماني و يا تحقيقاتي. از جمله ي تغييرات و اصلاحات خوب و مفيدي كه در ساختار پروتئين هاي تغيير يافته ايجاد مي شود مي توان به افزايش پايداري پروتئين در گرما و هم چنين افزايش پايداري در مقابل تغييرات PH محيط، افزايش حداكثري سرعت واكنش هاي شيميايي و هم چنين افزايش تمايل اتصال انزيم به پيش ماده اشاره نمود. اين تغييرات و اصلاحات مفيد مثل افزايش پايداري پروتئين ها به گرما اهميت هاي زيادي دارند كه به دو مورد ان ها اشاره مي كنيم.1- هر چه دما بالا تر باشد، سرعت واكنش افزايش مي يابد و خطر الودگي ميكروبي در محيط واكنش نيز كاهش مي يابد.2- ديگر نيازي به خنك كردن محيط واكنش ها مخصوصا واكنش هاي گرما زا نداريم.
به پايان اين بخش از مهندسي پروتئين و بافت رسيده ايم. با تشكر از همراهي و توجه شما عزيزان.

× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی