آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت نهم)

آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت نهم)

آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت نهم) :در قسمت قبلی به این نکته پرداختیم که نیروی های کشش نخ چیست و نکات مربوط به ان را فرا گرفتیم. علاوه بر نیروی کشش نخ به نیروی کشسانی فنر نیز پرداختیم و فرمول ها و سوالات مربوط به ان را حل نمودیم . در این قسمت کلاس من می خواهد به مبحث تکانه بپردازد. یکی از مباحثی که در دینامیک فیزیک بسیار مطرح شده و برای تعداد زیادی از عزیزان دردسر ساز شده است. ما را در ادامه همراهی کنید.

آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت نهم) تکانه و تعریف ان

در تعریف تکانه به ناچار بایست از فرمول ان بهره ببریم به گونه ای که تکانه ، حاصل ضرب جرم جسم در سرعت ان جسم . نام دیگری که به تکانه می دهیم ، اندازه حرکت است. تکانه کمیتی برداری است که در راستای سرعت ان است. واحد تکانه کیلوگرم متر بر ثانیه می باشد.

آموزش فیزیک دوازدهم : دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت نهم) توجه داشته باشید که تکانه و سرعت در یک جهت می باشند.علاوه بر دانستن تکانه و روابط مربوط به ان لازم است تا نیروی متوسط وارد برجسم در زمان تغییر تکانه ، رابطه تکانه و انرژی جنبشی را نیز بدایند.اگر بخواهیم ضربه حاصل را به دست اوریم برابرست با حاصل ضرب نیرو در زمانی که نیرو بر جسم اثر کرده است. اگر از تغیر تکانه جسم سوال پرسیدند بدانید که همان ضربه موثر را از شما می خواهند.

در تکانه می توان از سوالات نموداری و مبحث زیر نمودار سوال داد. به گونه ای که نیرو و زمان را در اطلاعات نمودار به شما می دهند .

مثال : جسمی با جرم 50 گرم از ارتفاعی معادل 60 متر رها شده و در زمان خاصی سرعت ان به 14 متر بر ثانیه می رسد به گونه ای که یک ثانیه بعد ، سرعت ان 23 متر بر ثانیه خواهد شد. تغغیر تکانه جسم در یک ثانیه ذکر شده ، چند کیلوگرم متر بر ثانیه است ؟

مثال :اگر گلوله ای با جرم یک کیلوگرم با سرعت 4 متر یر ثانیه به زمین برخورد کرده و با سرعت 3 متر بر ثانیه از زمین جدا شود به گونه ای که زاویه میان برخورد و جدا شدن 90 درجه باشد ، تغیر تکانه را به دست اورید.

هم اکنون می توانید با مشاوران کلاس من در ارتباط باشید و تمامی سوالات خود را از ما جویا شوید. اگر دنبال مطالب مربوط به دینامیک فیزیک دوازدهم هستید می توانید هم اکنون با دنبال کردن هشتگ های مربوط به دینامیک به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی