آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت دوم)

آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت دوم)

آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت دوم) : در ادامه اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم کلاس من قصد دارد تا با اشنایی شما با قوانین نیوتون هرچه بهتر بتواند پایه ریزی اموزشی دینامیکی شما را قوی تر گرداند. در این قسمت به قوانین دو و سه نیوتون خواهیم پرداخت . همراه ما باشید و ما را از نظرات گران قدر خود بی بهره نسازید.

قانون دوم نیوتون

در قانون دوم نیوتون امده است که اگر به جسمی و یا شئ با جرم m نیروی F وارد شود و یا برایند تمامی نیروهای وارد شده ، F باشد ، جسم و یا شئ نام برده ، شتابی خواهد گرفت به اندازه a . این شتاب با جرم نسبتی عکس خواهد داشت و با نیروی وارد بر جسم نسبت مسقیم دارد.

قانون سوم نیوتونآموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت دوم)

در این قانو ذکر شده است که برای هر عملی عکس العملی است به همان اندازه و در راستای مخالف . این بدین معنی است اگر نیرویی به اندازه ده نیوتن وارد ساختیم ده نیوتون نیرو در جهتی مخالف وارد خواهد ساخت. توجه کنید که نیروی عمل و عکس العمل خنثی نخواهند شد چرا که هر کدام از این نیرو ها به دو جسم متفاوت وارد می شود. در زندگی روز مره اگر نگاهی به اطراف خود بندازید متوجه خواید شد که در ضربه زدن به میخ به وسیله چکش ، نیروهایی هم اندزه و هم جهت به میخ و چکش وارد می شود.

برای این قانون بیاید یک سوال حل کنیم.

دو شخص با جرم های 60 و 75 با کفس اسکیت روبروی هم ایستاده اند .اگر یکی از این دو به نفر مقابل خود نیرویی معادل 50 نیوتون وارد سازد کدام یک از این دو شروع به حرکت می کند؟ شتاب او را حساب کنید.

هر دوی ان ها شروع به حرکت میکنند. این نتیجه حاصل از قانونی است که می گوید که هر عملی عکس العملی دارد هم اندزه و در جهت مخالف . با توجه به قانون دوم نیوتون نیز شتاب ان ها را حساب کنید.

انواع نیرو

در این قسمت همراه شماییم تا به انواع نیرو ها بپردازیم به گونه ای که با برسی هر کدام ، راهی را برای حل کردن ساده تر سوالات در ادامه راه ، بگشاییم. از انواع نیرو ها می توان به نیروی وزن ، نیروی مقاومت شاره ، نیروی عمودی تکیه گاه ، نیروی کشسانی فنر ، نیروی کشش نخ ، نیروی اصطکاک اشاره نماییم. در ادامه با ما باشید تا به هر کدام جدی تر و جزئی تر بپردازیم. همچنین برای مشاهده سایر مطال در مورد دینمیک فیزیک دازدم می توانید ا دنبال کردن هشتگ های مبوط به ان ما را همراهی نمایید و به تمامی مطالب در این زمینه دسترسی پیدا نمایید.

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی