آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم: در ادامه اموزش زیست دوازدهم قصد داریم تا در کلاس من به اموزش زیست دوازدهم بپردازیم تا بتوانید بهترین نتیجه را در ازمون های خود به دست اورید. وارد كردن ژن هاي باكتريايي توليد كننده ي بسياري از مواد از قبيل پلاستيك قابل تجزيه به گياهان--> توليد پلاستيك قابل تجزيه-->با هزينه ي كم تر ( به كمك روش هاي زيست فناوري) نكته: امروزه روش هاي لازم براي:

 1. انتقال ژن هاي انساني به سلول هاي موجودات زنده ي ديگر
 2. به كار گرفتن باكتري براي توليد پروتئين هاي انساني

 


زيست فناوري چيست؟آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم

به هر فعاليت هوشمندانه ي انسان در توليد و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجودات زنده می گوییم. قلمرو: بسيار گسترده است.شامل روش هايي مانند مهندسي ژنتيك، مهندسي پروتئين و بافت مي باشد. علوم مورد استفاده: از گرايشات علمي متنوعي چون علوم زيستي، فيزيك، رياضي، علوم مهندسي استفاده مي كند. مزايا: كاربرد هاي فراواني دارد. در عصر حاضر به نشانه ي پيشرفت كشور ها است. يكي از وسيله هاي مهم براي رفع و تامين نياز هاي مختلف است.


تاريخچه ي زيست فناوري


شامل سه دوره است:

 1. سنتي: شامل توليد محصولات تخميري مثل سركه و ماست و نان با بهره گيري از فرايند هاي زيستي
 2. كلاسيك: توليد پادزيست ها( انتي بيوتيك ها) و انزيم ها و مواد غذايي با بهره گيري از روش هاي تخمير و كشت ريزاندامگان( ميكرو ارگانيسم ها)
 3. نوين: شروع با انتقال ژن از يك ريزاندامگان به يك ريزاندامگان ديگر. با تغيير و اصلاح خصوصيات ريزاندامگان--> توليد تركيبات جديد با مقدار هاي بيش تر و كارايي هاي بالا تر.


مهندسي ژنتيكآموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم


نكته: از روش هاي مفيد در زيست فناوري نوين است. تعريف: قطعه اي از دناي( DNA) يك سلول با ناقلي به سلول ديگر برده مي شود. سلول يا ياخته ي دريافت كننده ي دنا حاوي صفت يا صفات جديد مي شود. دست ورزي ژنتيك روي ان انجام شده است.جاندار تراژن يا تغيير يافته ي ژنتيكي: جانداري كه با مهندسي ژنتيك--> حاوي تركيب جديد ماده ي ژنتيكي شده .نكته: اين تغييرات ژنتيكي و دريافت مواد ژنتيكي جديد باعث بروز صفات جديدي در جاندار تراژن مي شود كه تا به الان ان را نداشته.نكته: اولين تراژن ها--> باكتري ها. اما امروزه امكان دست ورزي در سلول هاي گياهي و جانوري هم وجود دارد.

مراحل به وجود اوردن گياهان تراژني:

 1. تعيين صفت و يا صفات دلخواه
 2. خارج كردن ژن هاي صفت يا صفات انتخاب شده
 3. اماده كردن و منتقل كردن ژن به سلول گياهي
 4.  ايجاد گياه تراژني
 5. چك كردن ايمني زيستي و فاقد خطر بودن براي سلامت انسان و محيط زيست اطراف
 6.  تكثير گياه تراژني مطابق با اصل هاي ايمني زيستي
× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی