آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل دوم دوازدهم  : جریان اطلاعات در یاخته

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل دوم دوازدهم : جریان اطلاعات در یاخته

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل دوم دوازدهم  : جریان اطلاعات در یاختهآموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل دوم دوازدهم  : جریان اطلاعات در یاخته : با نام و یاد خداوند متعال ، در این قسمت همراه شما شدیم تا در ادامه اموزش زیست دوازدهم تمامی نکات زیست شناسی دوازدهم را به شما اموزش دهیم. همراه ما باشید تا ابتدا به گفتار اول بپردازیم. گفتاری که در مورد رونویسی صحبت خواهد نمود. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.

رونویسی و جریان اطلاعات در یاخته

قبل از توضیح و اموزش رونویسی ، لازم است تا ابتدا به واحد سازنده دی ان ای و واحد سازنده پلی پپتید بپردازیم. همانگونه که می دانید ، واحد سازنده دی ان ای ، نوکلئوتید بوده و واحد سازنده پلی پپتید ، امینو اسید ها هستند. نکته ای که ابتدا لازم اس بدانید این است که چگونه نوع امینو اسیدهای پلی پپتید توسط دی ان ای تعیین می شود .در روند پژوهش های مختلف مشخص شده است که هر توالی 3 تایی نوکلئوتید دی ان ای بیانگر نوعی امینو اسید است به گونه ای که با 4 نوع نوکلئوتید به کار رفته 64 توالی مختلف از نوع سه تایی ایجاد می شود. با توجه به 64 نوع توالی ایجاد شده پس باید 64 نوع امینو اسید داشته باشیم اما لازم است تا بگوییم که هر امینو اسید می تواند چند توالی را به خود اختصاص بدهد به گونه ای که از 64 نوع توالی فقط 20 نوع امینو اسید در اختیار داریم.

ملکول های ار ان ای بهعنوان ملکول های میانجی انجام وظیفه می کنند.پلی پپتید ها با توجه اطلاعاتی که در دی ان ای و به وسیله رناتن های سیتوپلاسمی ساخته می شود. در سلول هایی که هسته دار هستند ، پروتئین سازی درون هسته صورت نمیگیرد ان هم به خاطر نبود ریبوزوم و یا رناتن در هسته است. با توجه به اینکه دی ان ای درون هسته بوده و نمی تواند از هسته خارج شود،ملکول های دیگری وجود دارند که در فرایند پروتئین سازی نقش دارند. به طور خلاصه بدانید که محل ساخت پلی پپتید ها رناتن موجود موجود در سیتوپلاسم است. محل رمز های پلی پپتیدی ،ژن های روی ملکول دی ان ای بوده . ام ار ان ای و یا ار ان ای پیک ، حمل کننده دستوراتی است که ساخت پلی پپتید را از ملکول دنا به رناتن می دهد. رونویسی به ساخته شدن ای ان ای از روی بخشی از یک رشته دی ان ای را می گوییم. شباهتی که میان رونویسی و همانندسازی وجود دارد بر می گردد به اساس رونویسی . در فرایند رونویسی مثل همانندسازی با توجه به نوکلئوتید های رشته دی ان ای نوکلئوتید مکمل برای ار ان ای قرار می گیرد.

 

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی