آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت پنجم) : ملکول های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت پنجم) : ملکول های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت پنجم) : ملکول های اطلاعاتی : در ادامه اموزش فصل اول زیست دوازدهم قصد داریم تا در این قسمت ابتدا از ژن سخن بگوییم و به طور جامع دید کلی نسبت به ژن داشته باشیم . سپس به این بپردازیم که همانند سازی دنا یا دی ان ای چگونه خواهد بود و انواع ان را توضیح دهیم . کلاس من دنبال اموزش هرچه بهتر در زمینه زیست شناسی بوده و منتظر نظرات و پیشنهادات شماست.

ژن و تعریف ان

به طور کلی باید بدانید برای اینکه اطلاعات وراثتی از نسل به نسلی دیگر منتقل شود ، نیاز به واحد های سازنده ای داریم که در دنا قرار دارد. به این واحد های سازنده ، ژن می گوییم. و یا به عبارتی دیگر ، بخشی از ملکول دنا یا دی ان ای بوده که اطلاعات لازم برای تولید رنا و یا نوعی پلی پپتید را در خود ذخیره دارد. این نکته هم بدانید که تمامی کار های یک سلول توسط پروتئین ها انجام می شود. و این نشان از اهمیت بالای نقش ژن و تولید پلی پپتید را می رساند.

همانندسازی دی ان ای (دنا)

برای اینکه بتوان ملکول  جدیدی داشته باشیم ، باید از روی دناهای قدیمی همانندسازی صورت گیرد.به این فراید همانندسازی دنا می گوییم. اما نکته مهم در این قسمت ان است که چند نوع همانند سازی وجود دارد.باما همراه باشید تا بابرسی دقیق این مورد شما را هرچه بیشتر راهنمایی کنیم.همانندسازی حفاظتی ، نیمه حفاظتی ، غیر حفاظتی از انواع همانندسازی هایی است که باید به ان ها اشاره کنیم.

همانندسازی حفاظتی : نوعی همانند سازی که هر دو رشته دنا ابتدایی بدون تغییر بوده و وارد یکی از سلول های حاصل از تقسیم می شود و رشته های جدید هم وارد سلولی دیگر می شود. حفاظتی بودن این همانند سازی به علت عدم تغییر دو رشته هست.

همانندسازی نیمه حفاظتی : با توجه به مورد بالایی باید این مورد را راحت تر خودتان متوجه شوید. زمانی که در سلول های جدید به رشته از دنای قدیمی موجود باشد به این حالت همانند سازی نیمه حفاظتی می گوییم.

همانندسازی غیر حفاظتی : زمانی که رشته های جدید و رشته های قدیمی در هم امیخته شده باشند به گونه ای که قسمتی از هر رشته مربوط به رشته اولیه و قسمتی مربوط به قسمت جدید باشد.

همراه ما باشید تا بیشتر در این مورد با شما سخن بگوییم.

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی